{shja}

Monday, August 11, 2003

حکيمي گفته: منشين تا بنشانندت و هرگاه که ترا بنشانند در بهترين مکان خواهند نشانيد و سخن مگو تا از تو بپرسند و هرگاه از تو بپرسند به سخن ارزنده تو گوش فرا مي دهند.

Ali  ||  8/11/2003 07:04:00 AM

بررسي علل فرار از خانه دختران خانواده هاي مذهبي و سنتي
: در حالي که آمار دختران فراري در ايران رو به افزايش است، فريدون توفيقي بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب به خبرگزاري ISNA مي گويد: بيش از 70 درصد دختران فراري از خانواده هايي هستند که عرق مذهبي دارند. شهلا اعزازي، جامعه شناس در تهران در گفتگو با شيرين فاميلي مي گويد: علت فرار دختران از هر طيف و قشري که باشند، تضاد بين شرايط زندگي در خانواده ها و خواستهاي اين نوجوانان است که برآمده از زندگي در جهان مدرن است.
مسئله فرار روز افزون دختران از خانه در دو دهه اخير به يکي از مهمترين مباحث اجتماعي و فرهنگي ايران تبديل شده است. بر اساس آخرين تحقيق، سن اين دختران عمدتا بين 13 تا 18 سال است. برخي از دختران فراري، در نظر سنجيهاي انجام شده ضمن بر شمردن علتهاي متفاوت براي فرار خود از خانه، بر اختلاف فرهنگي و فکري خود با خانواده تاکيد داشته اند. اخيرا فريدون توفيقي، بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران نيز ضمن تاييد همين مسئله اعلام داشت که بالاي 70 درصد دختران فراري از خانواده هايي هستند که عرق مذهبي دارند. بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران در حالي که خود بر آمار فرار دختران از خانواده هايي که عرق مذهبي دارند تاکيد مي کند، در عين حال خانواده ها را بر ضرورت آموزش ديني به جوانان فرا مي خواند و مي گويد اگر به آموزه هاي ديني توجه نشود و به مرور زمان آگاهيها و آموزشهاي لازم به کودکان ارائه نشود، آنها در تعامل با خانواده و جامعه دچار مشکل شده و با از هم گسيختگي فرهنگي مواجه خواهند شد. شهلا اعزازي، جامع شناس در تهران مي گويد: خانواده هاي ايراني اکثرا مذهبي هستند، اما آنچه که در عل فرار دختران از هر قشر و طبقه اي که باشند مشترک است تناقض بين انتظارات آنها با ارزشها و هنجارهاي خانواده و مدرسه است که به گفته او اينها متعلق به دوران پيش صنعتي است.

شهلا اعزازي (جامعه شناس، تهران): در مورد دختران فراري، اينها تعدادشان دارد زياد مي شود. به هر حال از گروهها و اقشار مختلف هستند. چيزي که شايد ما بتوانيم بحثي را مطرح کنيم که در مورد اکثرشان صدق کند، اين است که شرايطي که اين دخترها در خانواده دارند، با آن چيزي که فکر مي کنند بايد داشته باشند يک تناقضاتي دارد و اين بيشتر شايد به اين علت باشد که ما در ايران از طريق خانواده، اما من فقط خانواده را مقصر نمي دانم، گاه و بي گاه مي شنويم که يعضي از اين دخترها مشکلشان با خانواده نبوده بلکه بيشتر با مدرسه بوده، بنابراين هم خانواده هم مدرسه يک سلسله هنجارها و ارزشها که اينها متناسب با درخواستهاي امروزي نيستند و بيشتر متناسب با يک جامعه پيش صنعتي هستند تا جامعه مدرن، را از دخترها درخواست مي کنند. خيلي ساده ما مي توانيم بگوييم همه چيز تغيير کرده در اين دوران. زماني يک دختر خوب ما بايد مطيع و فرمانبردار بود، اين يک ويژگي دختر خوب بود. امروزه مي بينيم يک ويژگي دخترخوب يا يک انسان خوب و اجتماعي اين است که فعال باشد، مبتکر باشد، مستقل باشد، و تصميم گيريهاي صحيح انجام دهد. اين مال منطقي است که بقيه هنجارهايي هم که خانواده يا مدرسه از دخترها مي خواهند ( و چيزي که آنها فکر مي کنند بايد داشته باشند). مفهوم آزاديشان با هم متفاوت است، درک از آزادي متفاوت است، درک از حرکت، آينده، همه چيز با هم متفاوت است.

ش.ف: شهلا اعزازي، جامعه شناس در تهران مي گويد: در خانواده هاي ايراني مفهوم قدرت با اعمال قدرت و اعمال خشونت و در واقع آزار ديگري همراه است و اين خشونتها در اشکال مختلف، چه در خانواده هاي تهي دست و چه در خانواده هاي مرفه وجود دارد.

شهلا اعزازي: خشونتهاي خانوادگي که البته ابعاد مختلف دارند مي توانند همه جا باشند. طبيعتا خانواده هاي در سطوح پايينتر تحصيلات، فقر، درآمد، پايگاههاي پايينتر اجتماعي، بيشتر به وسيله تنبيهي متوسل مي شوند تا خانواده هاي بالاتر. اما اين قانون نيست، يعني بين خانواده هاي بالا هم ما يک همچنين روشهايي را مي بينيم. منتهي اينها آمارهاي بسيار پوشيده و مخفيانه هستند، گذشته از اين که اصلا آمارش در ايران در دسترس ما نيست که بدانيم، اما اين که دختران از خانواده هاي بالا هم فرار کنند يک حدس را مي توانيم پشتش بزنيم که خانواده سعي مي کند دختر را پيدا کند ( درصدي از آنها) و برگرداند و اگر پرونده اي، آماري، چيزي هم خواستند برايش به وجود بياورند، ممانعت بکند از اين.

ش.ف: به عقيده جامعه شناسان، کاهش روز افزون سن دختران فراري جامعه را دچار بحران کرده است و در حالي که مسئولان و قانون گذاران به دختران فراري عنوان «مجرم» اطلاق مي کند، به شرايط و علتهاي اصلي فرار آنها از خانواده توجه کافي نمي شود.
فرزاد ج.

Ali  ||  8/11/2003 06:04:00 AM

Friday, August 08, 2003

صندوق بين المللي پول : ايران مقام اول را در فرا رمغزها در بين 91 كشور جهان دارد
برپايه آمار صندوق بين المللي پول سالانه بين 150 تا 180 هزار ايراني از كشور مهاجرت مي كنند و ايران از نظر فرار مغزها در بين 91 كشور در حال توسعه و توسعه نيافته جهان در مقام اول قرار دارد. چندي پيش رئيس باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام كرد 112 نفر از دانشجويان ايراني كه در المپيادهاي جهاني مدال طلا، نقره و برنز كسب كرده اند، اكنون در كالج هاي بزرگ اروپا، آمريكا و كانادا تحصيل مي كنند. نبود امنيت شغلي فقر امكانات پژوهشي و آموزشي، كم توجهي و بي حرمتي به استعداد هاي درخشان و مهم تر از همه نبودن جو آزادانه انديشه و پژوهش از جمله دلايل مهاجرت استعدادهاي درخشان ايران به كشورهاي توسعه يافته به شمار مي آيد.
از طرف فرزاد ج.

Ali  ||  8/08/2003 07:27:00 AM

Monday, August 04, 2003

ملک الشعرا بهار:

من نگويم که مرا از قفس آزاد کنيد ... قفسم برده به باغي و دلم شاد کنيد
فصل گل مي گذرد همنفسان بهر خدا ... بنشينيد به باغي و مرا ياد کنيد
هرکه دارد ز شما مرغ اسيري به قفس ... برده در باغ و به ياد منش آزاد کنيد
گر شد از جور شما خانه ي موري ويران ... خانه ي خويش محالست که آباد کنيد
کنج ويرانه زندان شد اگر سهم بهار ... فکر آزادي و آن گنج خداداد کنيد

Ali  ||  8/04/2003 07:00:00 AM

Friday, August 01, 2003

شجاعت يک مرد مومن:
گويند هنگاميکه سعيد بن جبير به در بار حجاج وارد شد حجاج از وي پرسيد، نام تو چيست؟ گفت سعيد بن جبير، حجاج گفت بلکه نام تو شقي بن کسير* است، سعيد گفت نامي است که مادر مرا بدان ناميده، حجاج گفت نه چنين است بلکه شقي و بدبختي،
سعيد گفت جز تو ديگري است که از غيب خبر درد،
حجاج گفت بخدا سوگند به جاي آنکه اجازه دهم از نعمت دنيا برخوردار گردي ترا به آتش شعله ور مي آندازم.
سعيد گفت : هرگاه چنين قدرتي در تو مي ديدم ترا به خدايي بر مي گزيدم.

سخن در ميانشان بسيار رد و بدل شد تا آنجا که حجاج گفت: هم اکنون اعضاي تو را قطعه قطعه مي کنم.
سعيد گفت هرگاه دنياي مرا بر من تباه کردي آخرت ترا بر تو تباه خواهم کرد.
حجاج گفت واي بر تو، گفت واي بر کسيکه از بهشت دور است و به دوزخ نزديکست.
حجاج گفت گردن او را بزنيد،
سعيد گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا روسول الله و افزود اين دو گواهي را به امانت داشته باش تا روز قيامت به ملاقات تو برسم،
حجاج گفت او را براي کشتن بخوابانيد،
سعيد گفت:
وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض(سوره ي ششم-انعام آيه ي 79)
(من با ايمان خالص روي به سوي خدايي آوردم که آفريننده ي آسمان و زمين است.)
حجاج گفت : او را پشت به قبله سازيد.
سعيد گفت: اينما تولوا فثم وجه الله(سوره ي بقره آيه ي 115)
(به هرطرف که روي کنيد به سوي خدا روي آورده ايد.)
گفت او را برو بزمين اندازيد
سعيد خواند: منها خلقناکم و فيها نعيد کم و منها نخرجکم تارت اخري (سوره ي (بيست-طه) آيه 55)
(ما شما را از اين خاک آفريديم و هم به اين خاک باز مي گردانيم و هم بار ديگر از اين خاک بيرون مي آوريم.)
____________________
* کسير به معناي شکست خورده مي باشد.

Ali  ||  8/01/2003 06:38:00 AM

سلام
از اين به بعد به اميد خدا مطالب خانوادگي در اين وبلاگ نوشته و منتشر خواهد شد. فقط یه شرط کوچیک وجود داره و اون هم اینه که مطالب کاملا شرعی باشن.

Ali  ||  8/01/2003 06:26:00 AM

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?